Zajęcia logopedyczne - Studio Zdrowia Agnieszki Grochowskiej

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przedszkolnym a także młodszych jeżeli istnieje taka potrzeba. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze i przyjaznym otoczeniu. Do pomocy terapeuta wykorzystuje kolorowe i ciekawe pomoce. Zajęcia połączone są z zabawą aby nie nudziły dziecka. Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest bezinwazyjnym badaniem logopedycznym (Badanie: sposobu porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizacji wypowiedzi, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji połykania oraz oddychania, orientacyjne badanie słuchu) oraz spotyka się z rodzicem/opiekunem dziecka w celu przeprowadzenia wywiadu. Zdiagnozowane dziecko może przystąpić do terapii jeżeli tego potrzebuje.

Terapia logopedyczna polega na:

  • korygowaniu zaburzeń mowy,
  • nauczaniu mowy w przypadku jej braku,
  • wyrównaniu opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

W ramach terapii logopedycznej stosujemy : ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe.
Elementy terapii logopedycznej prowadzimy w trakcie zajęć dla dzieci jeśli jest taka potrzeba jest możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z terapeutą.