Pierwsza pomoc pediatryczna - Studio Zdrowia Agnieszki Grochowskiej

Pierwsza pomoc pediatryczna

Warsztat skierowany jest do rodziców oczekujących narodzin dziecka oraz rodziców małych dzieci. Program szkolenia jest tak dobrany, aby kursant umiał szybko zareagować i właściwie postępować w każdym przypadku, gdy życie lub zdrowie dziecka jest zagrożone.

Spotkania są prowadzone cyklicznie przez dyplomowanego ratownika medycznego -Agnieszkę Góralską, obecnie doktorantkę Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kurs trwa dwie godziny od 18:00 do 20:00. Koszt 150 zł/para.
Zapisy odbywają się telefonicznie lub e-mail.

Program szkolenia zgodny jest z aktualnymi standardami Polskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Szkolenie trwa 2 godziny zegarowe i obejmuje min. ćwiczenia na fantomach do nauki resuscytacji, ćwiczenia z opatrywania różnego rodzaju ran i obrażeń ciała, usztywniania kończyn, unieruchamiania kręgosłupa, oceny poszkodowanych, postępowania na miejscu zdarzenia.