plan zajęć - Studio Zdrowia Agnieszki Grochowskiej

plan zajęć

Zajęcia dla dorosłych

Poniedziałek

10:30-11:30 Gimnastyka dla kobiet w ciąży Gr.I

12:15-13:15 Gimnastyka lecznicza

18:00-19:00 Gimnastyka dla kobiet w ciąży Gr.II

Wtorek

12:30-13:30 Gimnastyka poporodowa

18:15-19:15 Gimnastyka wyszczuplająca

19:30-20:30 Gimnastyka dla kobiet w ciąży Gr.III

Środa

12:15-13:15 Gimnastyka poporodowa

18:00-21:00 Szkoła Rodzenia

Czwartek

12:15-13:15 Gimnastyka lecznicza

17:00-18:00 Gimnastyka wyszczuplająca

18:00-19:00 Gimnastyka dla kobiet w ciąży Gr.II

19:30-20:30 Gimnastyka dla kobiet w ciąży Gr.III

Piątek

10:30-11:30 Gimnastyka dla kobiet w ciąży Gr.I

12:30-13:30 Gimnastyka poporodowa

Zajęcia dla dzieci

Poniedziałek

9:00-12:00 Zajęcia Mały Przedszkolak

Wtorek

10:00-10:50 Zajęcia Umuzykalniające Gordona

Środa

9:00-12:00 Zajęcia Mały Przedszkolak

Czwartek

10:00-11:00 Zajęcia Ogólnorozwojowe

Piątek

9:00-12:00 Zajęcia Mały Przedszkolak