Mała Gimnastyka - Studio Zdrowia Agnieszki Grochowskiej

Mała Gimnastyka

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ  „ WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW ”

 

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem zdrowia,  rozwijania sprawności, kształtowania postaw społecznych a co ważne profilaktyki i korygowania wad postawy.

 

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko:

-ma mało ruchu,

-ma nadwagę,

-ma wady postawy.

 

Tzn. potrzebuje zajęć, w trakcie których poprzez dobrą zabawę będzie uczyło się zachowań prospołecznych  ułatwiających dziecku funkcjonowanie w dalszym życiu.

 

Nasza gimnastyka to zbiór zabaw i ćwiczeń ruchowych przygotowanych wg. następujących metod:

Gimnastyka twórcza R.Labana, K.Orffa,

gimnastyka rytmiczna A.M.Kniessów,

metody ruchu rozwijającego W.Sherborne,

metody R. Przyborowskiej-Wynimko „Rytmy”,

elementy z zakresu kinezjologii, terapii ręki i terapii sensorycznej(SI).

Dlatego proponujemy „Małą Gimnastykę” w trakcie której w niekonwencjonalny sposób będzie zaspakajana wrodzona potrzeba ruchu.

 

Od jedenastu lat prowadzimy zajęcia dla dzieci, rehabilitacje dziecięcą oraz ćwiczenia korekcyjne.

 

Zapraszamy na godzinne zajęcia, raz w tygodniu. Spotykamy się w Przedszkolu Integracyjnym  nr.209 „Zaczarowane Ziarenko”.

Tutaj mamy możliwość korzystać z profesjonalnie przygotowanej Sali. Wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń, rehabilitacji dzieci oraz zajęć terapii sensorycznej.

 

Przed przystąpieniem do zajęć zalecamy uzyskanie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ortopeda) o braku przeciwwskazań w uczestniczeniu w gimnastyce lub informację o zdiagnozowanych wadach postawy.

 

Obowiązuje wygodny  strój gimnastyczny( koszulka, spodenki, skarpetki).

 

Zapraszamy w poniedziałki, godz. 18.00.

 

Zapisy i wszelkie informacje udziela Studio Zdrowia - Agnieszki Grochowskiej.

agnieszka@studiozdrowia.waw.pl,  tel. 501-373-600.

 

www.studiozdrowia.waw.pl