Mały przedszkolak - Studio Zdrowia Agnieszki Grochowskiej

Mały przedszkolak

Nasze zajęcia to zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków do wesołej zabawy, wspierającej rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy.

Proponujemy zabawy wielozmysłowe ze szczególnym wykorzystaniem aktywności ruchowo - muzycznej. Poprzez łączenie różnych bodźców i czynności takich jak:

  • ruch i muzyka
  • rytm i słowo
  • pojęcie - obraz -odgłos
  • obraz i dotyk
  • piosenki i wierszyki

Pobudzamy ciekawość dziecka a co za tym idzie - gotowość do nauki, a także stymulujemy jego mózg. Zabawy i zadania są tak skonstruowane aby dziecko miało szansę w bezpiecznych warunkach - bliskość opiekuna, prostota, wielokrotne powtórzenia - podejmować wyzwania wykorzystywać w grupie nowe doświadczenia sprostać im i odczuć radość!

Program zajęć wykorzystuje elementy plastyki, ruchu i i muzykoterapii aktywnej (również z użyciem prostych instrumentów muzycznych). Inspiracją jest dla nas program J Stadnickej zawarty w książce "Terapia ruchem, dźwiękiem i mową", program zabaw Klausa W. Vopla, zabawy fundamentalne. Wykorzystujemy także elementy metod Carla Orffa, Weroniki Sherborne, Ch Knilla oraz zabawy Kalnzy i elementy terapii sensorycznej.

W Poniedziałek,  Środa, Piątek zajęcia ogólnorozwojowe. Szczegóły zakładka ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI.

Istnieje możliwość zostawienia dziecka pod naszą opieką po okresie adaptacji.

Organizacja zajęć

Od 9.00 do 12.00:

9.00-09.30   Zabawy integracyjne pod naszą opieką.

09.30-11.00 Gry i zabawy realizowane wg. planu rocznego, przygotowanie do przedszkola - pn, śr, pt. zajęcia ogólnorozwojowe. Patrz zakładka ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI.

11.00           Przekąski/posiłek - przyniesiony przez rodziców.

11.30-12.00 Dalsza część zajęć na sali z wykorzystaniem sprzętu do terapi sensorycznej.

W trakcie zajęć wykorzystywane są również elementy logopedyczne, gdzie jeśli jest taka potrzeba dziecko może podjąć terapię w trakcie zajęć adaptacyjnych.

Regulamin Mały Przedszkolak

Wyprawka:

- do worka, z wybranym znaczkiem ubranie na zmianę,

- kubek z którego dziecko umie pić,

- nocnik lub korzystanie z wybranego nocnika w Małym Przedszkolaku. Nocniki, podpisane,

- na początku każdego miesiąca prosimy o przyniesienie zapasu pieluch, chusteczek mokrych ewentualnie kremu.