Przeskocz do treści

Logorytmika zajęcia dla dzieci 1,5-3 lata

Zajęcia zawieszone, inf tel lub email.

LOGORYTMIKA – zajęcia łączące elementy terapii logopedycznej, muzyki, rytmiki i zajęć ruchowych.

 

Na naszych zajęciach nie zabraknie żadnego z tych elementów, dzięki ich połączeniu wspierany jest  rozwój poznawczy i rozwój mowy u dzieci w wieku około przedszkolnym. Do naszej logorytmiki włączymy też elementy pracy grafomotorycznej, a także motoryki małej i dużej.

Cele logorytmiki:

 1. Usprawnienie oddechu.
 2. Nauka koordynacji ręka-oko.
 3. Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu.
 4. Kształtowanie prawidłowej fonacji.
 5. Usprawnienie narządów mowy.
 6. Uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum).
 7. Kształtowanie słuchu fonematycznego.
 8. Kształtowanie pamięci muzycznej.
 9. Kształtowanie pamięci słownej.
 10. Wywoływanie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę.
 11. Budowanie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentu i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi słownej.
 12. Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
 13. Wspieranie rozwoju poznawczego.
 14. Wspieranie rozwoju mowy.
 15. Wspieranie rozwoju społecznego.

Zajęcia odbywają się we czwartki, godz. 10.30 (40min). Pierwsze zajęcia pokazowe, bezpłatne.

Nieobecności na zajęciach:
(Logorytmiczne, Ogólnorozwojowe,Gordon) ich koszt będzie odliczany w wysokości 50% w kolejnym miesiącu.
Bez warunku usprawiedliwionej bądź nie usprawiedliwionej nieobecności.

W przypadku dłuższych nieobecności prosimy o informacje, w celu lepszej organizacji zajęć. Dziękujemy.

Np. 2 nieobecności /koszt 1-nych zajęć 30 zł/ - opłata w kolejnym miesiącu 2 x 15 zł.

Facebook
Google+
https://studiozdrowia.waw.pl/logorytmika-zajecia-dla-dzieci-15-3-lata">
Twitter
Instagram