Przeskocz do treści

Zajęcia dla dzieci Ogólnorozwojowe

  • Zapraszamy do Studio Zdrowia na zajęcia dla dzieci w nowym semestrze 2022/23. Zajęcia prowadzimy od wielu lat i cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Zajęcia dla dzieci 1,5 do 3 lat. Dzieci chodzące.

Nasze zajęcia to zaproszenie najmłodszych do wesołej zabawy wspierającej rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy.

Proponujemy zabawy wielozmysłowe ze szczególnym wykorzystaniem aktywności ruchowo - muzycznej. Poprzez łączenie różnych bodźców i czynności takich jak:

  • ruch i muzyka
  • rytm i słowo
  • pojęcie - obraz -odgłos
  • obraz i dotyk
  • masażyki i wierszyki

Pobudzamy ciekawość dziecka a co za tym idzie - gotowość do nauki, a także stymulujemy jego mózg. Zabawy i zadania są tak skonstruowane aby dziecko miało szansę w bezpiecznych warunkach - bliskość opiekuna, prostota, wielokrotne powtórzenia - podejmować wyzwania wykorzystywać w grupie nowe doświadczenia sprostać im i odczuć radość!

Program zajęć wykorzystuje elementy plastyki, ruchu i i muzykoterapii aktywnej (również z użyciem prostych instrumentów muzycznych). Inspiracją jest dla nas program J Stadnickej zawarty w książce "Terapia ruchem, dźwiękiem i mową", program zabaw Klausa W. Vopla, zabawy fundamentalne. Wykorzystujemy także elementy metod Carla Orffa, Weroniki Sherborne, Ch Knilla oraz zabawy Kalnzy i elementy terapii sensorycznej.

Zapraszamy dzieci w towarzystwie opiekuna. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia będą inspiracją do wspólnych zabaw i sposobów pogłębiania kontaktu między dorosłym a dzieckiem (bliskość przez wspólną zabawę, okazja aby czas poświęcić wyłącznie dziecku, wspólne wykonywanie zadań, okazje do bliskości fizycznej). Zajęcia w starszej grupie w większym stopniu nastawione są na adaptację społeczną i przygotowanie do przedszkola!

Podczas zajęć wykorzystywane są również elementy logopedyczne, a gdy dziecko wymaga terapii jest możliwość dołączenia indywidualnych ćwiczeń.

Koszt zajęć rozliczany w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu (ilość zajęć x 50zł).

W wyjątkowych sytuacjach możliwość pojedynczych wejść, po uprzednim potwierdzeniu dostępności miejsca - koszt 60 zł.

Nieobecności na zajęciach ich koszt będzie odliczany w wysokości 50% w kolejnym miesiącu.
Bez warunku usprawiedliwionej bądź nie usprawiedliwionej nieobecności.

W przypadku dłuższych nieobecności prosimy o informacje, w celu lepszej organizacji zajęć. Dziękujemy.

Np. 2 nieobecności /koszt 1-nych zajęć 50 zł/ - opłata w kolejnym miesiącu 2 x 25 zł.

   

Instagram