Przeskocz do treści

Zajęcia umuzykalniające met. Gordona

  • Zajęcia odbywają się o 10.00 w czwartek.
  • Zapraszamy do Studio Zdrowia na zajęcia dla dzieci w nowym semestrze 2019/20. Zajęcia prowadzimy od 12 lat i cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem.

Zapraszamy na Zajęcia Umuzykalniające wg. teorii Gordona

Audiacja to najogólniej zdolność do słyszenia i rozumienia muzyki.Koncepcja uczenia się muzyki przez dzieci, której twórcą jest wybitny muzyk, pedagog i psycholog muzyki – prof. Edwin Gordon to metoda umuzykalniania dzieci, bazująca na audiacji. Nauka muzyki ma przebiegać jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój dziecka. Dlatego tak ważne jest „osłuchiwanie” dziecka z różnorodnymi formami muzycznymi (stąd chociażby użycie w czasie zajęć skal modalnych czy prostych i złożonych rytmów)

Jak podkreśla Polskie Towarzystwo Edwina Gordona oraz Fundacja Kreatywnej Edukacji – to sprawdzona i niezwykle twórcza forma pracy z dziećmi. O korzyściach, płynącym z pracy wg teorii prof. Gordona, Fundacja pisze na swojej stronie: Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg Teorii E.E.Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. (http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/zajcia-umuzykalniajce.html)

Zajęcia prowadzone są w formie „śpiewanek i rytmiczanek” kierowanych bezpośrednio do dzieci. Dzieci (te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Raczej dorośli podążają za dzieckiem. Na zajęciach używamy mało słów, rezygnujemy z instrumentów – to głos ludzki i całe ciało dziecka ma być pierwszym środkiem dziecka, które wykorzysta do tworzenia własnego języka muzycznego.

Koszt zajęć rozliczany w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu (ilość zajęć x 35zł).

Nieobecności na zajęciach:
(Ogólnorozwojowe,Gordon) ich koszt będzie odliczany w wysokości 50% w kolejnym miesiącu.
Bez warunku usprawiedliwionej bądź nie usprawiedliwionej nieobecności.

W wyjątkowych sytuacjach możliwość pojedynczych wejść, po uprzednim potwierdzeniu dostępności miejsca - koszt 40 zł.

W przypadku dłuższych nieobecności prosimy o informacje, w celu lepszej organizacji zajęć. Dziękujemy.

Np. 2 nieobecności /koszt 1-nych zajęć 35 zł/ - opłata w kolejnym miesiącu 2 x 17zł.

Facebook
Twitter
Instagram